Choď na obsah Choď na menu
 


Šport je ritualizovaná (prostredníctvom tzv. pravidiel) forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov. Zväčša nevedomým prínosom je i sublimovanie biologických pudov (napr. agresivitu prevádzanú do súťaživosti)

V histórii tiež pokusy využiť napr. olympijské hry na odstránenie vojen. V súčasnosti tiež využívaná aj na komerčné ciele s čím súvisí napr. profesionalizácia športu, ale i negatívne javy ako napr. doping. Zahŕňa v sebe široké spektrum ľudských činností.

 

Delenie športu

 1. podľa kontaktu
 2. podľa počtu hráčov
  1. kolektívne
  2. individuálne
 3. podľa obdobia
  1. zimné
  2. letné
 4. Fyzické alebo mentálne športy
 5. ...

Zvláštne postavenie majú motoristické, vodné, letecké atď. športy, ktoré pre pohyb potrebujú zvláštne technické náradie.

Ďalšou špecialitou sú extrémne a iné novozačínajúce športy, ktoré sú niekedy iba zaujímavým spojením viacerých športov, alebo ktoré prinášajú nezvykle vysokú úroveň fyzickej námahy alebo dokonca ohrozenia života. Takýmto športom sa venuje spravidla len úzka skupina fanúšikov.

Športy jednotlivcov

Všetky tieto druhy športov sú prevažne určené jednotlivcom. Ale sú v nich aj disciplíny, kde môže/musí súťažiť skupinka ľudí. Napríklad:

Kolektívne športy

Medzi najznámejšie kolektívne športy možno zaradiť:

Letecké športy

Medzi najznámejšie letecké športy možno zaradiť:

Duševné športy

Duševné alebo tiež mentálne športy sú športy v ktorých v rozhodujúcej miere rozhoduje logické myslenie.

Adrenalínové (extrémne) športy

Zvláštne postavenie vo svete športu majú tzv. adrenalínové športy, ktoré ako kruciálnu vlastnosť majú pri svojom výkone vyššiu mieru nebezpečnosti, vzrušenia a podobne. Do balíka adrenalínových športov možno zaradiť:

a podobne

História športu

Šport má svoje počiatky už v antike, kedy vznikli aj Olympijské hry. Nikto presne nevie kedy a prečo sa šport vyvinul. Najpopulárnejšie vysvetlenie je tvrdenie, ktoré hovorí, že šport bol najskôr výcvik v love a boji o prežitie a až neskôr, keď človek mal viac voľného času sa vyvinul na zábavu. Z tohto tvrdenia môžme predpokladať aj vznik športov ako: lukostreľba, beh, bojové umenia.